ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Πολιτική Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ένα προϊόν ή περισσότερα εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Στη περίπτωση κατά την οποία η επιστροφή σας δεν αφορά λάθος της εταιρείας, αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή ή αντικατάσταση ενός προϊόντος, θα πρέπει να γίνεται ως εξής:

  1. Επικοινωνήτε τηλεφωνικώς την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα με το κατάστημά μας στο 22310 52643.
  2. Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. απόδειξη λιανικής κλπ.)

Δεν γίνονται επιστροφές στα ακόλουθα προϊόντα:

  • Εκπτωτικά προϊόντα
  • Προϊόντα που αγοράζονται με διαφημιστικό κωδικό έκπτωσης
  • Προϊόντα που έχουν υποστεί φθορά μετά την παράδοσή τους

Τα προϊόντα προς επιστροφή αποστέλλονται αποκλειστικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Fashion Mall (GALA Boutique)

Διεύθυνση: Βύρωνος 35, Λαμία 35100
Τηλέφωνο: 22310 52643
Email: info@fashion-mall.gr

Ακύρωση παραγγελίας από τo Fashion-Mall.gr

To Fashion-Mall.gr δύναται να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την παραγγελία σας ή/και τη Σύμβαση πώλησης και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους το προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, ή/και όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του πια από την εταιρεία μας για οποιονδήποτε λόγο..
  • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη στο Προϊόν τιμή, ή η περιγραφή του είναι λάθος.
  • Μη εξόφλησης.
  • Μη παραλαβής των Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
  • Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση που το Προϊόν της παραγγελίας που ακυρώνεται έχει πληρωθεί, το Fashion-Mall.gr θα σας επιστρέψει τα χρήματα σας.